Badanie włosa w autyzmie – charakterystyka wyników

Choroba dziecka to bardzo trudne przeżycie dla rodziców, zwłaszcza kiedy diagnoza brzmi — autyzm. Bardzo często w tej sytuacji jedzenie staje się problemem, który wykańcza i dzieci i rodziców. Spożywanych produktów jest zaledwie kilka, a na dodatek nie są one do końca zdrowe. Czy istnieją metody diagnostyczne, które mogą wspomóc rodziców dzieci dotkniętych autyzmem? Na czym polega Analiza Pierwiastkowa Włosa w autyzmie? Jakie korzyści może przynieść badanie włosa w autyzmie? Czy wykonując badanie metali ciężkich możemy usprawnić proces detoksykacji organizmu? 

Ten wpis omawia badanie, które ocenia stan odżywienia i zatrucie metalami ciężkimi przeprowadzone przez japońskich naukowców na grupie blisko 2000 dzieci z diagnozą autyzmu.

Autyzm — problem poważny społecznie

Częstość rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu stale wzrasta. Obecnie diagnoza autyzmu stawiana jest u 7 na każde 1000 dzieci.

Tak duże rozprzestrzenienie autyzmu sprawia, że w większości krajów Europejskich zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są częściej niż chociażby zespół Downa.

Oprócz problemów natury społecznej i poznawczej dzieci autystyczne zmagają się z jeszcze jedną niezwykle istotną grupą problemów – mowa tutaj o kwestiach żywieniowych.

Jeśli masz w swoim najbliższym otoczeniu dziecko autystyczne, to zapewne doskonale wiesz o tym, jak dużym problemem jest jedzenie u dzieci autystycznych.

Mam tu na myśli schematyzm żywienia — ograniczenie ilości tolerowanych produktów do minimum. Olbrzymie trudności w rozszerzaniu diety dziecka i codzienna “walka” o odpowiednie odżywienie to niestety problem powszechny, z którym zmaga się większość rodzin.

Osoba niezmagająca się na co dzień z tym problemem nie ma zapewne pojęcia, że kwestią problematyczną dla dziecka autystycznego może być nie tylko smak, ale nawet kształt, kolor czy tekstura danego produktu.

Długotrwała niewystarczająca zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym dieta prowadzi do postępujących zaburzeń stanu odżywienia. W takim schemacie nie mamy praktycznie żadnych szans na odpowiednie odżywianie dziecka. Niezbędne jest wprowadzenie celowanych zmian.

Częste zaburzenia gastryczne utrudniające procesy wchłaniania i wykorzystania składników odżywczych nie ułatwiają sprawy rodzicom.

niezdrowa dieta

Autyzm a metale ciężkie

Niektóre badania wskazują na powiązanie autyzmu z zatruciem metalami ciężkimi. Dufault i wsp. w toku swoich badań stwierdzili, że rtęć organiczna może być jednym z kandydatów środowiskowych powodujących zaburzenia autystyczne.

Podwyższone stężenie metali ciężkich w organizmie to zjawisko, które występuje dużo częściej u dzieci autystycznych, niż u zdrowych dzieci.

Wielu spośród rodziców dzieci, które kontaktują się ze mną, słyszało już wcześniej o metalach ciężkich i detoksykacji. Niewielki odsetek zgłaszających się osób, wiedział jednak czy problem zatrucia metalami ciężkimi dotyczy jego dziecka.

Co jeszcze bardziej istotne, prawie nikt nie był w stanie prawidłowo określić stanu odżywienia dziecka. Przeważnie są tylko przypuszczenia “bo dziecko jest niejadkiem” Badanie włosa w autyzmie wykonywane jest w celu weryfikacji tych obaw.

Rodzice dzieci autystycznych rzadko zdają sobie sprawę z tego, że detoksykacja z metali ciężkich wymaga odpowiedniego odżywienia organizmu w pierwiastki ochronne takie jak: wapń, magnez, cynk czy selen. Pełnią one bardzo ważną funkcję w usuwaniu toksyn z organizmu dziecka.

Jedną z niezwykle pomocnych metod diagnostycznych pozwalających określić stan odżywienia dziecka jest Analiza Pierwiastkowa Włosa w autyzmie.

Podsumowując:

Proces poprawy stanu odżywienia Twojego dziecka i ustalenia ryzyka zatrucia metalami ciężkimi wymaga wykorzystania kompleksowych metod oceny stanu odżywienia.

Czym jest analiza pierwiastkowa włosa?

Włos to unikalny “magazyn” pierwiastków organizmu. Jest jednym z najlepszych wskaźników potencjalnych niedoborów oraz nadmiernej suplementacji, z którą bardzo często jako dietetycy mamy niestety do czynienia.

Włosy rosną w tempie około 1 centymetra na miesiąc. Pobierając do badania 3 cm wycinek włosa, możemy więc określić uśrednioną zawartość poszczególnych pierwiastków z okresu ostatnich 3 miesięcy.

Ryzyko potencjalnych zaburzeń i nieprawidłowości wyników jest dzięki temu wielokrotnie mniejsze niż w przypadku badań krwi odnoszących się do sytuacji krótkoterminowej.

badanie włosa

Badanie włosa w autyzmie

Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wielokrotnie potwierdzały związek toksycznych metali tj. takich jak kadm, ołów czy aluminium z zaburzeniami autystycznymi.

W dzisiejszym wpisie przeanalizuję badanie japońskich naukowców.

W grupie, której wykonano badanie włosa autyzm miało 1967 dzieci.

Przedział wiekowy wynosił 0 – 15 lat. Oceniano zawartość 26 pierwiastków w tym metale ciężkie.

Jakie wyniki uzyskano?

Wykazano, że wielu pacjentów, zwłaszcza dzieci w wieku 1-3 lat cierpi na niedobory cynku oraz magnezu lub duże obciążenie metalami ciężkimi, takimi jak glin (Al), kadm (Cd) i ołów (Pb).

Cynk w autyzmie (Zn)

Częstość występowania niedoboru cynku w grupach wiekowych wynosiła:

 1. dla przedziału 0-3 lat – 52,5% dziewcząt i 43,5% dla chłopców
 2. dla przedziału 4-9 lat – 28,7% dziewcząt i 28,1% chłopców
 3. dla przedziału 10-15 lat – 3,5% dziewcząt i 3,3% chłopców

Zaobserwowano istotną korelację stężenia cynku z wiekiem (r = 0,377, p <0,0001), wskazując, że dzieci do lat 3 są bardziej podatne na niedobór cynku niż te starsze.

badanie włosa w autyzmie

Tabela 1. Badanie włosa w autyzmie – poziom cynku

Dlaczego cynk jest taki ważny?

Oprócz stwierdzonego powiązania niedoborów cynku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu cynk jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym, który odgrywa ważną rolę w:

 • syntezie DNA i białek,
 • dzielenia się komórek (rozwój organizmu)
 • wzroście i naprawie tkanek.

W związku z tym niedobór cynku związany z różnymi stanami patologicznymi, w tym z:

 • zaburzeniami smaku (problemy z wprowadzaniem nowych potraw)
 • opóźnionym gojeniem się ran,
 • upośledzoną odpornością,
 • opóźnionym wzrostem,
 • chorobami zwyrodnieniowymi.

Podsumowując

Ze względu na niezwykle istotną rolę cynku w szeregu procesów zachodzących w organizmie konieczne jest zapewnienie jego odpowiedniej podaży z dietą lub suplementacją zwłaszcza, że dzieci z autyzmem mają większe jego niedobory. Wszystko zależne jest od tego, jakie warunki mają rodzice.

Wapń (Ca) i magnez (Mg) – Analiza Pierwiastkowa Włosa w autyzmie

Innymi częstymi niedoborami oprócz niewystarczającego poziomu cynku były niedobory magnezu w — łącznie występujące w 17,6% (347) wyników, które pokazała analiza pierwiastkowa włosa w autyzmie. Rozbijając te dane na przedziały wiekowe, otrzymaliśmy następujące zestawienie występowania niedoboru magnezu w autyzmie:

 1. dla przedziału 0-3 lat – 22,9% dziewcząt i 27,0% dla chłopców
 2. dla przedziału 4-9 lat – 12,7% dziewcząt i 17,1% chłopców
 3. dla przedziału 10-15 lat – 4,3% dziewcząt i 4,2% chłopców

analiza pierwiastkowa włosa a autyzmie

Tabela 2. Analiza Pierwiastkowa Włosa w autyzmie – częstotliwość występowania niedoborów u dzieci

Podobnie jak w przypadku cynku badanie włosa w autyzmie pozwoliło na zaobserwowanie istotnej korelacji stężenia magnezu z wiekiem (r = 0,362, p <0,0001) co sugeruje, że najmłodsze dzieci są również obarczone większym ryzykiem niedoboru magnezu niż dzieci starsze.

 

badanie metali ciężkich

Tabela 3. Niedobory magnezu u dzieci z autyzmem

Niedobór wapnia zaobserwowano tylko w grupach wiekowych poniżej 10 lat.

Jaka może być tego przyczyna? Zaobserwowałem, że dzieci autystyczne przeważnie bardzo lubią nabiał i często stanowi on podstawę podaży białka w ich diecie jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie na wapń.

badanie włosa w autyzmie

Tabela 4. Niedobory wapnia u dzieci z autyzmem

Badanie metali ciężkich – zatrucie w autyzmie

Zatrucie pierwiastkami toksycznymi to bardzo gorący temat wśród rodziców dzieci autystycznych. Analizując tę pracę badawczą, możemy dojść do wniosku, że szeroko dyskutowany problem szkodliwej rtęci nie jest tak powszechny, jakby się wydawało. Badanie metali ciężkich w autyzmie pokazało, że największy problem jest z glinem (Al), a rtęć (Hg) jest dopiero na 4 miejscu.

Badanie metali ciężkich u dzieci wykazało toksyczne poziomy w przypadku:

 • glinu (Al) u 17,2% badanych dzieci (339)
 • kadmu (Cd) u 8,5% badanych dzieci (168)
 • ołowiu (Pb) u 4,8% badanych dzieci (94)
 • rtęci (Hg) u 2,8% dzieci (55)
 • arsenu (As) u 2,6% dzieci (51)

badanie metali ciężkich

Tabela 5. Badanie metali ciężkich w autyzmie

Typowy wynik — badanie włosa w autyzmie

Na podstawie obszernej analizy statystycznej zostały stworzone uogólnione profile mineralne badanych dzieci z autyzmem.

Pierwsza z poniższych rycin pokazuje typowy autystyczny profil metalograficzny u 1-rocznego chłopca cierpiącego na ciężki niedobór cynku i magnezu oraz zatrucie przez metale ciężkie kadmem (Cd) i ołowiem (Pb).

Ważna informacja – obydwa biopierwiastki – cynk i magnez biorą udział w detoksykacji z kadmu i ołowiu. Dlatego u dziecka z takim wynikiem należy przede wszystkim zadbać o prawidłową podaż tych dwóch makroelementów w diecie.

analiza pierwiastkowa włosa w autyzmie

Rys. 1. Badanie włosa w autyzmie — typowy metalogram dla 1-rocznego chłopca.

Druga, również bardzo często występująca sytuacja — autystyczny profil metalograficzny o dużym obciążeniu aluminium (Al) i manganu (Mn) – tutaj na przykładzie 2-letniego chłopca. O tym, jak mangan potrafi wpływać na zachowanie dzieci, dowiesz się z tego artykułu nt. analizy pierwiastkowej w ADHD.

badanie metali ciężkich

Rys. 2 Analiza pierwiastkowa włosa w autyzmie — metalogram dwulatka

Badanie włosa w autyzmie — podsumowanie i wnioski.

Odkrycia japońskich badaczy sugerują, że niedobór cynku i magnezu lub toksyczne obciążenia metalami ciężkimi mogą odgrywać ważną rolę w zaburzeniach autystycznych. To się pokrywa również moim doświadczeniem, gdyż niedobory tych dwóch bardzo ważnych mikroelementów występują bardzo często w wynikach, które omawiam z rodzicami.

Ze względu na rozpowszechnienie szeregu problemów żywieniowych występujących u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ryzyko wystąpienia takich niedobór jest niestety ogromne. Pogłębiające się, długotrwałe niedobory mineralne prowadzić będą z kolei do problemów zdrowotnych i rozwojowych u dziecka.

Choć wiele osób słyszało o czymś takim jak badanie metali ciężkich i detoksykacji to mało kto wie, jak bezpiecznie przeprowadzić ten proces u dziecka z autyzmem.

Kluczem do podjęcia działań oczyszczających organizm dziecka z metali ciężkich jest zapewnienie odpowiedniego poziomu pozostałych pierwiastków biogennych. O tym się niestety bardzo mało mówi, ale kluczem do poprawy detoksykacji jest przede wszystkim zadbanie o prawidłową dietę, jeżeli to nie jest możliwe (dziecko, które nie współpracuje) to wtedy można rozważyć suplementację brakujących minerałów.

Moim zdaniem każdy rodzic, który wychowuje dziecko autystyczne i chce mu pomóc pod kątem stanu odżywienia, powinien wykonać badanie metali ciężkich jakim jest analiza pierwiastkowa włosa w autyzmie i powtarzać je regularnie raz na rok. Dzięki temu możliwe jest podjęcie w pełni spersonalizowanych i świadomych działań dietetycznych i suplementacyjnych pozwalających na poprawę równowagi pierwiastkowej u małego pacjenta.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o badaniu, kliknij poniżej.

Poczytaj o badaniu włosa

***

Z pierwiastkowym pozdrowieniem!

 

O autorze: Tomasz Styk, Specjalista Analizy Pierwiastkowej Włosa

Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów Analizy Pierwiastkowej Włosa w Polsce, ma ponad 8 letnie doświadczenie oraz ponad 1000 omówionych wyników badań. Stypendysta Premiera RP dla wybitnie uzdolnionej młodzieży, swoją wiedzę zdobywał na kierunku lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W poradni dietetycznej Nutricus zajmuje się interpretowaniem wyników badań laboratoryjnych (tj. Analiza Pierwiastkowa Włosa w autyzmie czy Badanie Metali Ciężkich), a następnie ich przełożeniem strategię żywieniową. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie nowych narzędzi i technologii do pracy zespołu dietetyków.

Znany ze swojej pasji do ludzkiego organizmu oraz entuzjazmu, którym zaraża innych.

Więcej na temat Tomka możesz przeczytać odwiedzając jego wizytówkę na stronie zespołu Nutricus.