Czy trening interwałowy ma wpływ na proces starzenia?

Czy trening interwałowy ma wpływ na proces starzenia?

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam wyniki ciekawego badania odnośnie wpływu treningu interwałowego na proces starzenia!

W 2017 roku przeprowadzono badania na dwóch grupach. Uczestnicy pierwszej grupy byli pomiędzy 18-30 rokiem życia a drugiej pomiędzy 65-80 rokiem życia. Ochotnicy odbywali treningi HIIT przez okres 3 miesięcy, 3 razy w tygodniu, 4×4 minuty na rowerze przy VO2max = 90% i 2 dni w tygodniu z chodzeniem na bieżni (45 minut przy 70% VO2 )
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu badania od każdej osoby pobrano próbkę komórek mięśniowych.

Co wykazało badanie?
HIIT poprawiał parametry zdrowotne układu sercowo-naczyniowego u starzejących się dorosłych.
Badanie wykazało zwiększoną transkrypcję mRNA, co wiązało się ze wzrostem syntezy białek mitochondrialnych mięśni szkieletowych.
Mitochondria osób starszych zaczęły wytwarzać więcej energii o 69%, a osób młodych o 49%.
W obu grupach wzrosła wrażliwość mięśni szkieletowych na działanie insuliny, natomiast parametry glukozy i insuliny na czczo nie uległy zmianie.
Pułap tlenowy osób starszych był o 30% niższy niż osób młodych, po 3 miesiącach VO2max wzrosło o 17 % w grupie starszej i o 28% w grupie młodszej.
Naukowcy wykazali wzrost beztłuszczowej masy ciała oraz siły w obydwu grupach.

Podsumowując, z badań jasno wynika, że trening interwałowy może przyczynić się do spowolnienia procesu starzenia i poprawić parametry zdrowia u osób starszych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423095/