Prawda czy fałsz: Czy warto myć warzywa i owoce?

W tym artykule rozważymy zasadność z pozoru prostego i i oczywistego zagadnienia: mycia warzyw i owoców. Coraz częściej pojawiają się pogłoski, że mycie żywności jest stratą czasu, a zawarte w nich pozostałości substancji chemicznych stosowanych podczas uprawy roślin mają się świetnie nawet po dokładnym opłukaniu warzyw. Czy takie twierdzenie jest słuszne? Dowiedz się czytając dzisiejszy wpis!

***

Jedną z podstawowych, odwiecznych zasad respektowanych podczas przygotowania żywności do obróbki termicznej jest jej dokładne umycie, szczególnie w przypadku warzyw i owoców. Opłukanie warzyw pod strumieniem bieżącej wody ma na celu usunięcie jak największej ilości mikroorganizmów oraz substancji chemicznych stosowanych podczas upraw, transportu i przechowywania żywności. Okazuje się, że zdania w kwestii tej podstawowej czynności, jaką jest umycie warzyw czy owoców są podzielone.

Czym są spowodowane te wątpliwości? W obecnych czasach powszechne zastosowanie mają środki ochrony roślin, czyli pestycydy. Dzięki zwalczaniu mikroorganizmów szkodliwych dla wzrostu i rozwoju roślin, pestycydy sprzyjają zwiększeniu plonów uzyskiwanych z upraw roślinnych, co prowadzi do wzrostu produkcji i podaży żywności. Jednak niektóre pestycydy mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka powodując ostre zatrucia lub kumulując się przewlekle w organizmie i stopniowo zaburzając funkcjonowanie wielu układów. W związku z tym pojawiły się pogłoski, że umycie pomidora nie ma większego sensu- w ten sposób usuniemy jedynie pestycydy znajdujące się na powierzchni skórki warzywa, a substancje chemiczne wnikają wewnątrz rośliny.

Czy takie twierdzenie jest słuszne, a mycie warzyw i owoców to strata czasu? Sprawdźmy, co na ten temat mówią badania:

Naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej temu problemowi. Badanie analizujące zasadność mycia warzyw i owoców na przykładzie kilku gatunków nie pozostawia żadnych wątpliwości: Warto myć warzywa i owoce, a wręcz jest to konieczne!

V1Źródło: http://suppversity.blogspot.com/

Po dokładniejszej analizie powyższego wykresu można stwierdzić, że efektywność usuwania pestycydów poprzez mycie warzyw zależy zarówno od rodzaju warzywa, jak i zastosowanego podczas upraw pestycydu. Średnio ponad 20-procentowa redukcja zawartości endosulfanu powinna jednak być wystarczająco przekonująca- nieumycie warzyw jest dla nas niekorzystne. Narażanie się na początkową dawkę pestycydów zawartych w nieumytych warzywach, jak na przykład 24µ/kg chloropiryfosu (insektycyd fosforoorganiczny stosowany w uprawie ziemniaków, buraków, pomidorów i in.) oraz 1,626µg/kg soli kwasu etylenobistiokarbaminowego w pomidorach (wymienione związki mają udowodnione działanie karcenogenne)- jest nieuzasadnione.

Jak odpowiednio myć warzywa i owoce?

Oczywiście nie ma recepty na idealnie dokładne pozbycie się wszystkich nieczystości za pomocą wody. Jednak dociekliwi naukowcy wypróbowali technikę, która przyniosła efekty widoczne na wykresie zamieszczonym powyżej: umieścili warzywa w czystym naczyniu z dodatkiem ciepłej wody i czyścili okrężnymi ruchami dłoni, a następnie suszyli papierowym ręcznikiem. Metoda prosta, a wręcz banalna, w dodatku efektywna- skorzystaj!

Myjesz warzywa i owoce? Punkt dla Ciebie!

Następnym krokiem, który zazwyczaj jest wykonywany jest obróbka technologiczna warzyw. Naukowcy dokonali dodatkowych analiz oceniających, jak sposób obróbki technologicznej wpływa na zawartość pestycydów. Warzywa zostały poddane blanszowaniu, obieraniu i przetarciu oraz gotowaniu:

V2

Źródło: http://suppversity.blogspot.com/

Sprawdźmy, jak różny sposób postępowania z warzywami wpływa na pozostałości pestycydów:

V3

Źródło: http://suppversity.blogspot.com/

Jak widać, dalsze etapy postępowania z warzywami i owocami prowadziły do jeszcze większej redukcji zawartości pestycydów. Dla przykładu: początkowo bardzo zanieczyszczone szparagi po ugotowaniu prawie w ogóle nie zawierały pozostałości szkodliwych substancji (Pamiętaj- woda ze szparagów nadawała się jedynie do… wylania!).

Wnioski? Myj warzywa i owoce! Z pozoru „raw”, czyli surowizna wydaje się lepsza. Jednak po przyjrzeniu się powyżej przedstawionym badaniom nie powinniśmy mieć wątpliwości- lenistwo i jedzenie warzyw i owoców bez ich jakiejkolwiek obróbki nie jest dla nas korzystne.

Poświęć dodatkową minutę- umyj warzywa w ciepłej wodzie. Dopiero wtedy jedząc sałatkę, z czystym sumieniem możesz powiedzieć sobie: Na zdrowie!

***

Bibliografia:

  • Chavarri, M. J., Herrera, A., & Arino, A. (2005). The decrease in pesticides in fruit and vegetables during commercial processing. International journal of food science & technology, 40(2), 205-211.

  • Houeto, P., Bindoula, G., & Hoffman, J. R. (1995). Ethylenebisdithiocarbamates and ethylenethiourea: possible human health hazards. Environmental health perspectives, 103(6), 568.

  • Keikotlhaile, B. M., Spanoghe, P., & Steurbaut, W. (2010). Effects of food processing on pesticide residues in fruits and vegetables: a meta-analysis approach. Food and Chemical Toxicology, 48(1), 1-6.

  • Nasreddine, L., & Parent-Massin, D. (2002). Food contamination by metals and pesticides in the European Union. Should we worry?. Toxicology letters, 127(1), 29-41.

  • Randhawa, M. A., Anjum, F. M., Asi, M. R., Butt, M. S., Ahmed, A., & Randhawa, M. S. (2007). Removal of endosulfan residues from vegetables by household processing. Journal of Scientific and Industrial Research, 66(10), 849.

94 replies on “Prawda czy fałsz: Czy warto myć warzywa i owoce?

Zostaw komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *