Badanie metali ciężkich

200

Badanie stężenia 5 pierwiastków toksycznych (kadm, glin, ołów, rtęć i arsen) we włosach tylko w postaci wyniku analitycznego (słupki). Dodatkowo dołączone są materiały edukacyjne, ułatwiające zrozumienie tematu zatruć.

Ilość

Badanie poziomu 5 metali ciężkich w organizmie.

Analiza Pierwiastkowa Włosów to nowoczesne, nieinwazyjne badanie umożliwiające ocenę zatrucia metalami ciężkimi. Środowisko, w którym żyjemy staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Za rozpowszechnienie metali ciężkich odpowiada głównie przemysł oraz postępująca urbanizacja. Dla przykładu:

 1. Arsen, używany w formie kwasu arsenilowego, stosowany jest jako czynnik wzrostowy w hodowli drobiu i świń.
 2. Kadm występuje w dymie tytoniowym i pyłach na terenach zurabnizowanych.

Dodatkowy brak pierwiastków ochronnych takich jak cynk, magnez, miedź, żelazo znacząco ułatwia akumulację metali ciężkich.

Objawy zatrucia metalami ciężkimi bardzo często są niespecyficzne co znacząco utrudnia szybkie postawienie diagnozy. Wśród najczęściej występujących objawów można wymienić (zbiorczo):

 1. Bóle głowy
 2. Zawroty głowy
 3. Problemy z koncentracją
 4. Zaburzenia pamięci
 5. Bóle kości
 6. Zaburzenia zmysłów
 7. Metaliczny posmak
 8. Utrata apetytu
 9. Znużenie
 10. Problemy z zasypianiem i wiele innych


Dla kogo: dla każdego, kto podejrzewa, że może być zatruty metalami ciężkimi.

Materiał diagnostyczny: włosy z części potylicznej głowy (tył głowy między uszami).

W zestawie:

 • Wynik badania Analizy pierwiastków toksycznych w formie elektronicznej (załącznik pdf)
 • Materiał edukacyjny w postaci skryptu, który
  • opisuje każdy badany pierwiastek toksyczny
  • wymienia główne źródła zatrucia badanymi metalami ciężkimi.
  • przedstawia pierwiastki antagonistyczne (detoksykujące) wraz z produktami w których one występują.

Pakiet APW Pierwiastki Toksyczne jest rozwiązaniem, które dostarcza najwięcej informacji na rynku w swoim przedziale cenowym.