Warunki współpracy Nutricus

WARUNKI OGÓLNE

 1. Pacjent umawiając się na wizytę powinien poinformować, z jakim problemem zgłasza się do dietetyka (np. nadwaga, niedowaga, choroby dietozależne, ciąża itp.). Poradnia zastrzega sobie możliwość odmówienia współpracy w przypadkach, które nie mieszczą się w zakresie działalności i specjalizacji dietetyków zatrudnionych w poradni.
 2. Termin wizyty jest ustalany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku zakupu diety poprzez stronę internetową – kontakt ze strony poradni w celu ustalenia terminu wizyty odbywa się w ciągu 24 godzin (drogą mailową lub telefoniczną).
 3. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwe jest w czasie nie krótszym niż dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem. Późniejsze odwołanie konsultacji skutkuje utratą możliwości wykorzystania konsultacji w danym miesiącu. Poradnia dopuszcza możliwość odwołania konsultacji w ciągu dwóch dni roboczych jedynie w nagłych sytuacjach.
 4. Pacjent jest zobowiązany do stawienia się na konsultacji w wyznaczonym terminie i godzinie. Spóźnienie się może skutkować anulacją konsultacji, ze względu na pełny grafik dietetyka i gabinetu.
 5. Lista i rodzaj badań krwi wymaganych do współpracy z dietetykiem jest ustalana na pierwszej konsultacji. Jeżeli pacjent posiada historię medyczną i komplet badań – jest zobowiązany udostępnić je dietetykowi do analizy.
 6. Jadłospis przygotowywany jest dla każdego Pacjenta indywidualnie, na podstawie wywiadu żywieniowego, medycznego oraz wyników badań.
 7. Poza konsultacją, dopuszczony jest kontakt mailowy i telefoniczny, w celu kontroli postępów i odpowiedzi na pojawiające się pytania. 
 8. Kontakt telefoniczny z poradnią jest możliwy jedynie w czasie pracy poradni, tj. poniedziałek-piątek 9-17. Indywidualne terminy wizyt wychodzące poza zakres pracy biura muszą być ustalone i potwierdzone z dietetykiem prowadzącym.
 9. Konsultacje online odbywają się przez Skype lub WhatsApp. W przypadku pacjentów zagranicznych, nie prowadzimy konsultacji telefonicznych, uwzględniających konieczność dzwonienia na numer zagraniczny. 
 10. Koszt współpracy online jest taki sam, jak współpracy stacjonarnej. Poradnia nie odpowiada za brak możliwości skorzystania przez pacjenta ze wszystkich zawartych w pakiecie usług.
 11. W przypadku konsultacji online – usługa wymaga przedpłaty (opłata jest wnoszona przed odbyciem pierwszej konsultacji).
 12. W przypadku konsultacji stacjonarnej – opłata może być uregulowana bezpośrednio po konsultacji, w biurze poradni.
 13. Czas realizacji jadłospisu po konsultacji z dietetykiem wynosi do 5 dni roboczych.

USŁUGI

 1. Usługa Start z Nutricus jest pakietem jednorazowej konsultacji i ułożenia planu dietetycznego. W przypadku wizyty stacjonarnej – wykonywane są pomiary na początku współpracy (wywiad zdrowotny) oraz miesiąc po przeprowadzeniu konsultacji i wdrożenia zaleceń. Usługa jest oferowana dla wszystkich nowych pacjentów poradni, którzy wcześniej nie współpracowali z Nutricus. Usługa nie zobowiązuje do kontynuacji współpracy (płatność jednorazowa). Istnieje możliwość opłacenia usługi online przez stronę (przed konsultacją) lub na miejscu (karta lub gotówka).
 2. Usługa Abonament jest przeznaczona dla osób, które po pierwszym miesiącu (czyt. Start z Nutricus) decydują się na kontynuację współpracy. Jest to usługa abonamentowa, co oznacza, że jest automatycznie przedłużana z miesiąca na miesiąc (na czas nieokreślony). Pacjent korzystający z usługi Abonament jest zobowiązany do wprowadzenia numeru karty płatniczej podczas składania zamówienia na stronie. Nie istnieje możliwość opłacenia usługi kartą lub gotówką. Opłata za Abonament będzie realizowana co miesiąc, w terminie, od którego został uruchomiony abonament (np. 10-go dnia każdego miesiąca). Pacjent jest zobowiązany zapewnić środki finansowe na wprowadzonej karcie płatniczej lub uregulować zobowiązanie za każdy miesiąc w innej formie (np. przelew cykliczny). W przypadku braku możliwości zrealizowania środków z karty, system będzie ponawiał próbę co kilka dni. W przypadku końca miesiąca kalendarzowego i nie zrealizowanej płatności za dany miesiąc, pacjent jest zobowiązany do uregulowania kwoty za zaległy i bieżący miesiąc współpracy, a do tego momentu współpraca zostaje zawieszona. Abonament jest usługą zobowiązującą do miesięcznego okresu wypowiedzenia, zawartego w Regulaminie Nutricus. Pacjent jest zobowiązany do złożenia wypowiedzenia drogą korespondencyjną lub mailową (biuro@nutricus.pl) przed realizacją kolejnej opłaty za abonament. Przykład: Data pobrania kwoty za Abonament przypada na 12.11. o godzinie 9:00. Jeżeli Pacjent chce zrezygnować z abonamentu i uruchomić okres wypowiedzenia – należy złożyć je najpóźniej 12.11. o godzinie 8:59. Dzięki temu opłata o godzinie 9:00 będzie ostatnią, jaka ma miejsce, a pacjent ma do wykorzystania ostatni miesiąc współpracy. Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone 12.11. o godzinie 9:01 – ostatnia opłata za abonament zostanie pobrana dopiero 12.12. o 9:00 i dopiero na ten miesiąc przypada okres wypowiedzenia.
 3. Usługa Program Podtrzymujący jest usługą abonamentową, której zasady są takie same, jak usługi Abonament. Warunki usługi zostały opisane powyżej. Pakiet podtrzymujący jest możliwy do uruchomienia po minimum 3 miesiącach współpracy na usłudze Abonament.
 4. Oferta dla par obejmuje możliwość skorzystania z wybranej usługi przez dwie osoby z niższą ceną. Druga osoba otrzymuje 40% rabatu na wybraną przez parę usługę. Po rabat należy zgłosić się osobiście (mailowo lub telefonicznie), aby został przygotowany indywidualny kod rabatowy. Oferta dla par uwzględnia prowadzenie dwóch osób przez jednego dietetyka. Konsultacje odbywają się wspólnie (tzn. dwie osoby mają się stawić na jednej, dłuższej konsultacji w tym samym czasie), a jadłospis jest dopasowany do obu osób pod kątem wartości odżywczych i aspektów merytorycznych (np. inne śniadania lub większe restrykcje u jednej z osób). Oferta dla par jest skierowana do małżeństw, związków partnerskich lub rodzica z dzieckiem. Oferta nie umożliwia korzystania z usługi przez dwie osoby, które prowadzą osobne gospodarstwa domowe, osobną kuchnię i styl życia. Poradnia zastrzega sobie możliwość odmówienia oferty dla par w przypadku, kiedy dwie osoby mają zupełnie różne zalecenia żywieniowe (brak możliwości zachowania wspólnych elementów diety).

TABELA USŁUG

 

Pakiet Usługi zawarte w pakiecie Cena
Start z Nutricus Konsultacja (wywiad zdrowotno-żywieniowy) 269 zł 
Analiza składu ciała 1 (podczas konsultacji stacjonarnej)
Dieta – jadłospis 7 dni
E-book – instrukcja korzystania z diety
Lista zakupów
Stały kontakt: arkusz celu na miesiąc, wymiary, możliwość zadawania pytań – mail, analiza arkusza excel, kontrola fotografii posiłków
Analiza składu ciała 2 (po miesiącu od wdrożenia zaleceń)
Abonament Konsultacja 1/miesiąc 199/ miesiąc
Analiza składu ciała 1/miesiąc (w przypadku usługi stacjonarnej)
Dieta – jadłospis 7 dni 1/miesiąc
Lista zakupów
Stały kontakt: arkusz celu na miesiąc, wymiary, możliwość zadawania pytań – mail, analiza arkusza excel, kontrola fotografii posiłków
Program podtrzymujący Konsultacja 1/miesiąc 99 zł/mc
Analiza składu ciała 1/miesiąc
Stały kontakt: arkusz celu na miesiąc, wymiary, możliwość zadawania pytań – mail, analiza arkusza excel, kontrola fotografii posiłków
Oferta dla par Każdy pakiet – druga osoba otrzymuje 40% rabatu na swój pakiet Zależna od rodzaju usługi